Verbeter jouw interne communicatie

Goede communicatie begint intern, onder meer met duidelijkheid naar de mensen om je heen. Maar het is ook zeer belangrijk om duidelijk te zijn naar jezelf!

 

Je hebt bijvoorbeeld bepaalde doelen met je bedrijf, met je marketing, met je website enzovoort. (Als je die niet hebt, dan wordt het hoog tijd om die doelen te gaan stellen!) Die doelen kun je het beste zo specifiek mogelijk noteren, met deadlines erbij en het liefst ook hoe je die doelen wilt gaan realiseren.

 

Als je alles geformuleerd hebt, leg je het vast in een document. Zo maak je met jezelf de afspraak dat je alles in het werk zult stellen om binnen de gestelde deadlines jouw doelen te verwezenlijken. Dat lijkt misschien vreemd, maar de praktijk wijst uit dat dit principe heel vaak uitstekend werkt om jezelf te motiveren.

 

Daarnaast zorgt dat vastleggen ervoor dat je met meer focus aan het werk gaat. Het risico bestaat anders dat er een bepaalde sleur optreedt.

 

Misschien zeg je wel: “Dat weet ik allemaal wel en ik heb dat ook al gedaan.” Des te beter voor jou! Dan kun je je alvast gaan richten op je volgende verbeterpunt: de communicatie met je personeel.

 

Maak ondernemers van jouw mensen!

De ondernemers die ik heb gesproken en die klagen over het gebrek aan inzet en motivatie van hun personeel, zijn haast niet te tellen. Voor iedereen die in het zelfde schuitje zit, heb ik goed nieuws: je kunt er zelf een heleboel aan doen!

 

Inzet en motivatie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een medewerker zonder motivatie zal zich gewoonlijk minder inzetten dan iemand die tot op het bot gemotiveerd is. Het is dus zaak om je mensen beter te motiveren. Maar hoe?

 

Een belangrijke motivatie om voor een bepaalde job te kiezen, is het salaris. Maar vreemd genoeg -en gelukkig voor jou als ondernemer- is een salarisverhoging maar zelden een motivatie om meer inzet aan de dag te leggen! Dat komt doordat een salaris gevoeld wordt als een beloning voor prestaties uit het verleden en dat motiveert minder voor prestaties in de toekomst.

 

Wat meestal wel goed werkt, is om je mensen meer te laten deelnemen in uw bedrijf. Een voorbeeld: we hebben hierboven gezien hoe je voor jezelf je doelen kunt vastleggen. Dat kun je jouw medewerkers (individueel) ook laten doen.

 

Geef ze de ruimte om hun doelen binnen je bedrijf op te schrijven en ook om hun ideeën te ventileren over hoe ze denken dat die doelen bereikt kunnen worden. Een aantal voordelen op een rijtje:

  1. Jouw medewerkers voelen zich serieus genomen, wat heel belangrijk is voor de continuïteit en de sfeer in je organisatie.
  2. Ze zullen eerder met nieuwe ideeën komen, omdat ze merken dat hun mening op prijs wordt gesteld.
  3. De kwaliteit van het werk zal omhoog gaan, omdat iemand die het gevoel heeft dat hij wat te vertellen heeft, eerder zijn verantwoordelijkheid zal nemen.
  4. De ideeën waarmee je medewerkers komen, kunnen voor jou een enorme bron van inspiratie vormen.


Dit hoeft geen eenmalige gebeurtenis te zijn. Je kunt je mensen regelmatig om hun mening vragen, wat ervoor zorgt dat ze scherp blijven.

 

Klik hier om een vrijblijvend gesprek aan te vragen.

 

Iets wat in de praktijk meestal uitstekend uitpakt, is dat je je medewerkers leert te denken en handelen als ondernemers. Maak ze, binnen gestelde kaders, verantwoordelijk voor hun eigen winkeltje en let daarbij op dat er geen ongezonde concurrentie ontstaat met andere winkeltjes.

 

Stel een beloning in het vooruitzicht als ze verbeteringen aanbrengen, als het resultaat van hun eigen winkeltje meetbaar verbetert, en als ze anderen beter laten functioneren. Die beloning hoeft vaak niet eens financieel te zijn.

 

Dat brengt ons bij het laatste punt: complimenten. Je zult versteld staan van wat een complimentje op zijn tijd kan doen voor de verhouding met je mensen en voor hun motivatie. Geef ze wel gedoseerd, gemeend en niet als een automatisme, want dan kan het juist averechts werken.

 

(Tussen haakjes: als je het zelf niet voor elkaar krijgt om je mensen te motiveren, of je merkt dat er wrijvingen zijn onder je medewerkers, neem dan contact op met Gideon Coaching.)

 

Maatwerk

Bovenstaande punten zijn toepasbaar in vrijwel elke organisatie. Maar de kans is groot dat er op veel meer punten in je organisatie verbeteringen mogelijk zijn in de communicatie. Ik heb het bijvoorbeeld nog niet eens gehad over je communicatie naar buiten toe!

 

Kijk hier hoe ik je kan helpen met uw externe communicatie.

 

Klik hier om een afspraak aan te vragen of om een vraag te stellen.

 

Terug naar de homepage.