Uw medewerkers

Vergelijkt u uw bedrijf even met een loodzware machine op wielen. Uw medewerkers en u hebben allemaal een touw om de machine vooruit te trekken. Zolang iedereen aan zijn touw trekt, rolt de machine gestaag vooruit. Maar wanneer enkele mensen minder hard of helemaal niet meer trekken, moeten u en de overblijvers harder trekken om dezelfde snelheid erin te houden. Dat gaat wel voor eventjes, maar niet te lang.

 

Hoog tijd om eens te kijken waarom ze niet meer zoals voorheen trekken. Enkele mogelijkheden:

  • ze zijn (regelmatig) ziek;
  • ze hebben onderling ruzie;
  • ze hebben thuis problemen;
  • ze zijn ongemotiveerd;
  • ze hebben problemen met u of met andere mensen in het management.

U kunt besluiten om deze personen te vervangen. Dat lijkt soms de eenvoudigste oplossing, maar rekent u eens even globaal uit wat dat u kost: ontslagpremie, verstoorde verhoudingen tijdens opzegperiode, vacature(s) plaatsen, sollicitatiegesprekken, nieuwe mensen inleren…

 

Constructieve oplossing

Een meestal veel goedkopere en constructievere oplossing is: achterhalen waar de bron van de problemen zich bevindt en vervolgens op een gestructureerde manier proberen een oplossing daarvoor te vinden.

 

Helaas kunt u iets dergelijks zelden met interne mensen bewerkstelligen, enerzijds doordat de benodigde (psychologische) expertise vrijwel nooit in huis aanwezig is en anderzijds doordat ‘iemand van binnen’ door de betrokken personen vaak met argusogen wordt bekeken.

 

Gelukkig is ook hiervoor een oplossing: een extern vertrouwenspersoon inschakelen. Ik noem u enkele voordelen:

  • Uw eigen mensen worden niet belast met de problematiek en kunnen gewoon blijven doen waar ze goed in zijn.
  • Een neutraal persoon houdt zich ermee bezig en probeert te allen tijde een constructieve oplossing te vinden.
  • De problemen blijven binnenskamers, doordat de vertrouwenspersoon geheimhoudingsplicht heeft.

Meer informatie over het inschakelen van een extern vertrouwenspersoon vindt u op de website van Gideon Coaching.